Mazda jako pierwszy producent samochodów dołącza do eFuel Alliance – Sojuszu Na Rzecz e-Paliw

Mazda ogłosiła, że jako pierwszy producent samochodów, dołącza do eFuel Alliance – Sojuszu Na Rzecz e-Paliw. Sojusz zrzesza organizacje i podmioty branżowe, które popierają cel, jakim jest ustanowienie i promowanie e-paliw, neutralnych pod względem emisji CO2, oraz wodoru jako sprawdzonych i pewnych źródeł napędu, przyczyniających się do rzeczywistego zmniejszenia emisji w sektorze transportu.

Mazda zawsze była zdecydowanym zwolennikiem poszukiwania różnorodnych rozwiązań, łączących odmienne technologie, jako najlepszego sposobu na sukcesywne ograniczanie emisji. Elektryfikacja jest kluczowym filarem strategii rozwoju różnorodnych rozwiązań Mazdy i do 2030 r. wszystkie pojazdy Mazdy otrzymają zelektryfikowany napęd. Jednak nadal wiele modeli samochodów będzie wyposażonych w silniki spalinowe.

W swojej dotychczasowej historii Mazda angażowała się w tworzenie samochodów i układów napędowych, które spełniają potrzeby klientów i ta pasja jest kontynuowana do dziś. Do współczesnych potrzeb należy teraz poprawa wydajności konwencjonalnych układów napędowych, elektryfikacja gamy, szersze stosowanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, a także cyfrowe usługi łączności i narzędzia, które ograniczają zużycie paliwa.

Wraz z eFuel Alliance i jego pozostałymi podmiotami stowarzyszonymi, Mazda popiera ustanowienie mechanizmu uwzględniającego udział paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w redukcji emisji przez samochody osobowe i będzie zaangażowana w proces decyzyjny teraz, gdy UE właśnie rewiduje swoje prawodawstwo klimatyczne.

Wojciech Halarewicz, Wiceprezes ds. Komunikacji i Public Affairs w Mazda Motor Europe komentując fakt, że Mazda jest pierwszym producentem, który dołączył do Sojuszu, powiedział:

„Jako branża musimy w jak największym stopniu ograniczyć emisje. Dlatego nie możemy ignorować żadnego z rozwiązań, którymi dysponujemy. Emisje gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne są z natury rzeczy problemem globalnym i złożonym, wymagającym zintegrowanego podejścia. Wszystkie sektory i gałęzie przemysłu muszą wypełnić swoje zobowiązania, a przede wszystkim muszą mieć możliwość dzielenia się wszelkimi pozytywnymi doświadczeniami z osiągnięcia wszelkich celów dot. ochrony klimatycznej.”

Mazda CX-5 2021 – nowe systemy łączności i większa wygoda prowadzenia

„Wierzymy, że przy niezbędnych inwestycjach e-paliwa i wodór, jako neutralne pod względem emisji CO2, będą stanowić sprawdzony i rzeczywisty wkład w redukcję emisji – nie tylko dla nowo rejestrowanych samochodów, ale także dla obecnie użytkowanej floty. Otworzyłoby to drugą i szybszą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie, równolegle z kontynuacją procesu elektryfikacji. Z uwagi na fakt, że jeszcze w tym roku UE dokona rewizji regulacji dotyczących norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, jest szansa, aby upewnić się, że nowe przepisy ułatwią zarówno pojazdom elektrycznym, jak i tym napędzanym paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 wsparcie wysiłków producentów samochodów w zakresie realizacji ich zobowiązań dot. redukcji emisji.”

Ole von Beust, Dyrektor Zarządzający eFuel Alliance dodał:

„Wspieranie i popularyzacja zrozumienia dla polityki ochrony klimatu, która zapewnia uczciwą konkurencję pomiędzy różnymi technologiami jest kluczowym celem eFuel Alliance. Najbliższe dwa lata będą decydujące, ponieważ Komisja Europejska dokona przeglądu głównych przepisów dotyczących polityki klimatycznej. Powinny one obejmować mechanizm w przepisach dotyczących motoryzacji, który uwzględnia wkład paliw niskoemisyjnych w osiągnięcie celów redukcji emisji. Kluczowe znaczenie będzie miało zgromadzenie razem zainteresowanych grup i organizacji ze wszystkich zaangażowanych sektorów. Dlatego też liczymy na to, że Mazda, mająca długą historię innowacji w motoryzacji, będzie silnym partnerem w eFuel Alliance.”

Źródło: Mazda