GDDKiA – w sześciu województwach powstanie infrastruktura zwiększająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji programy inwestycji dla zadań drogowych w województwach dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko–mazurskim i wielkopolskim. Łączny koszt tych zadań to ponad 308 mln zł.

Inwestycje te są związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę chodników i ścieżek pieszo–rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę kładki dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych czy budowę obwodnicy.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest priorytetem dla polskiego rządu. Podejmujemy działania edukacyjne, legislacyjne i inwestycyjne. Życie i zdrowie wszystkich użytkowników ruchu drogowego jest dla nas ważne i dzięki prowadzonym inwestycjom jest ono lepiej chronione – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Województwo dolnośląskie

  • Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK5  koło miejscowości Mielęcin

Inwestycja obejmuje przebudowę czterowlotowego ronda w ciągu DK5. W ramach zadania zaplanowano również budowę odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń ochrony środowiska i budowę kanału technologicznego.

Projekt przewidziano do realizacji w 2023 r.

Województwo łódzkie

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowościach Wielki Bór, Gomunice i Kletnia

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia zjazdów, przykrycie rowu melioracyjnego i kanał technologiczny. Przewidziano także budowę chodnika, przebudowę czterech istniejących i budowę czterech nowych zatok autobusowych. Zadanie obejmuje ponadto wyznaczenie trzech nowych przejść dla pieszych. W trakcie rozbudowy skrzyżowania powstaną dwa dodatkowe pasy do skrętu w lewo z drogi krajowej, nowe oświetlenie oraz nastąpi przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Projekt przewidziano do realizacji w latach 2022–2024.

Województwo podkarpackie

  • Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice

Kładka będzie mieć długość 31,5 m, zaś jej szerokość wyniesie 3,4 m.

Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Województwo podlaskie

  • Budowa chodnika i ciągu pieszo–rowerowego w Grajewie w ciągu DK61

Ciąg pieszo–rowerowy będzie dwukierunkowy, jego łączna długość wyniesie 1340 m. Wykonany zostanie nowy kanał deszczowy odprowadzający wodę do sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na skrzyżowaniu DK61 z drogami powiatowymi nr 1912B i 1913B w miejscowości Chojny Młode

Zadanie polega na wprowadzeniu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu przez wybudowanie sygnalizacji świetlnej. Pozwoli to na bezpieczne włączanie się do ruchu z dróg podporządkowanych oraz zapewni pieszym bezpieczeństwo w dotarciu do zlokalizowanych po obu stronach drogi przystanków komunikacji publicznej. Ponadto w celu bezpiecznego skomunikowania ruchu pieszego z istniejącymi przystankami oraz planowanymi przejściami dla pieszych zostanie wybudowany chodnik po lewej stronie oraz częściowo przebudowany chodnik po prawej stronie drogi.

Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Województwo warmińsko–mazurskie

  • Budowa chodnika w województwie warmińsko–mazurskim w ciągu DK16 na odcinku Długie – Kalinowo

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik w ciągu DK16 o długości 1480 m. Ponadto w ramach inwestycji wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe oraz kanał technologiczny, a także wykonane zostanie odwodnienie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych.

Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

  • Budowa obwodnicy Jegłownika w ciągu DK22

Inwestycja ma na celu zastąpienie niedostosowanego do nośności 11,5 t/oś odcinka drogi przechodzącego przez miasto. Obwodnica powstanie po nowym śladzie.

GDDKiA – zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze

W ramach zadania wybudowane zostanie jedno skrzyżowanie, dwa obiekty mostowe oraz oświetlenie drogowe. Planowana jest również budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Zadanie stanowi część programu wzmocnienia DK22 na całym odcinku przebiegającym przez województwo warmińsko–mazurskie.

Projekt przewidziano do realizacji w latach 2024–2028.

Województwo wielkopolskie

  • Rozbudowa DK15 na odcinku Żydowo (Czeluścin) – Gniezno

W ramach zadania odcinek drogi krajowej nr 15 o długości ponad 13 km zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Ponadto wykonane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa oraz nastąpi budowa kanału technologicznego, zatok autobusowych, przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo przebudowane zostaną skrzyżowania, a także powstaną dodatkowe pasy do skrętu w lewo.

Projekt przewidziano do realizacji w latach 2023–2025.

Źródło: GDDKiA