Renault – pod Warszawą powstaje Zielona Ostoja Renault – pierwszy w Polsce Ekolab dla każdego

Kontynuując politykę prośrodowiskową, Grupa Renault we współpracy z miastem Otwock oraz JYSK rozpoczęła budowę Zielonej Ostoi Renault – pierwszej otwartej przestrzeni do lokalnej edukacji ekologicznej. Celem Renault jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy okolic będą mogli nauczyć się dbania o różnorodność biologiczną, rozwijać swoją świadomość ekologiczną oraz proponować działania na tzw. własnym podwórku.

  • Zielona Ostoja będzie miejscem spotkań dla osób z całej Polski, które chcą nauczyć się dbać o środowisko naturalne i w sposób zrównoważony korzystać z jego zasobów. 
  • Otwarcie Zielonej Ostoi Renault, zlokalizowanej w Rezerwacie Świder, planowane jest na wiosnę 2021.