Audi pierwszym na świecie producentem samochodów, który otrzymał certyfikat Chain of Custody

AUDI AG jest pierwszym na świecie producentem z branży motoryzacyjnej, który otrzymał certyfikat „Chain of Custody” przyznawany przez inicjatywę Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Certyfikat oficjalnie świadczy o tym, że Audi zgodnie ze standardem ASI spełnia wymagania dotyczące łańcucha przepływu i zrównoważonej produkcji aluminium, a także, wraz ze swoimi dostawcami, może wprowadzać odpowiednio certyfikowane materiały do zamkniętego obiegu aluminium. W ten sposób ASI potwierdziło również, że poziom zrównoważonej środowiskowo produkcji jest w Audi zachowany nie tylko w odniesieniu do samochodowych podzespołów, ale również w odniesieniu do procesu złomowania i przetwarzania w obiegu zamkniętym odpadów aluminiowych pochodzących z tłoczni blach.

W celu proponowania ciągłych usprawnień w całym łańcuchu przetwarzania aluminium, inicjatywa Aluminium Stewardship Initiative skupia się na etyce biznesu, ekologii i kryteriach społecznych. Koncentruje się na efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniu dostępnego materiału, tak by oszczędzać cenne zasoby naturalne i ograniczać zapotrzebowanie na aluminium pierwotne. Ponadto działa na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne przez procesy związane z wydobyciem boksytu i z obróbką tego materiału. ASI zwraca uwagę na ludzi, którzy są częścią łańcucha dostaw aluminium. Członkowie inicjatywy są odpowiedzialni m.in. za zwracanie uwagi na przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu wartości i pracują nad stworzeniem wspólnych rozwiązań dotyczących przestrzegania tych praw. Określoną część struktury organizacyjnej inicjatywy ASI stanowią przedstawiciele rdzennej ludności, która mieszka w pobliżu kopalń boksytu. Ważną rolę odgrywa również dialog z przedstawicielami związków zawodowych.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e – kompaktowa hybryda o mocy systemowej 245 KM

Łańcuch dostaw aluminium, zanim w fabryce wytworzy się z niego określony produkt, składa się z kilku wcześniejszych etapów. Procesy wdrażania standardów ASI na wszystkich poziomach i monitorowania ich przestrzegania są kompleksowe. Dirk Gross-Loheide, członek zarządu AUDI AG ds. zaopatrzenia i IT, mówi: „Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie osoby, które są częścią naszego łańcucha dostaw. Przyszłym pokoleniom jesteśmy winni pełne szacunku traktowanie zasobów naturalnych. Członkostwo w Aluminium Stewardship Initiative stanowi dla nas ogromną pomoc w wypełnianiu tej odpowiedzialności. Efektywne gospodarowanie zasobami jest kluczem do przystosowania branży do wyzwań przyszłości.”

Znaczenie aluminium dla Audi

Aluminium, jako kluczowy materiał do produkcji karoserii i podzespołów podwozia, jest stosowane w Audi od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W kontekście stosowania zamkniętego obiegu aluminium, firma przyczynia się do wykorzystania tego energochłonnego materiału w możliwie najbardziej efektywny sposób. Złom, który powstaje w tłoczniach, jest sortowany i zwracany do dostawców. Dostawcy z kolei wykorzystują ten cenny materiał wtórny do produkcji nowych blach aluminiowych i tym samym zużywają mniej aluminium pierwotnego. Certyfikat „Chain of Custody” ASI potwierdza, że tłocznie Audi prawidłowo przetwarzają certyfikowany materiał. Założenia zamkniętego obiegu aluminium wprowadzono w roku 2017 w zakładzie w Neckarsulm, a w roku 2020 w tłoczni w Ingolstadt. Od 2021 r. procedurę tę będzie stosować fabryka Audi w węgierskim Győr. Dzięki zamkniętemu obiegowi aluminium, tylko w roku 2019 udało się uniknąć emisji około 150 tys. ton dwutlenku węgla.

Audi i Aluminium Stewardship Initiative: współpraca prowadzona od roku 2013

Audi jest członkiem Aluminium Stewardship Initiative od roku 2013. Inicjatywa ta skupia 143 członków działających w branży wydobycia i przetwarzania alumnium. Wspólnym celem zainteresowanych stron jest sprawienie, by produkcja aluminium była jak najbardziej zrównoważona i by przejrzystość w tym sektorze była jeszcze większa. Audi było pierwszym na świecie producentem samochodów, który w roku 2018 otrzymał certyfikat ASI Performance Standard. Jest to poświadczenie, że Audi, zgodnie z wymogami ASI, w sposób zrównoważony produkuje i montuje aluminiowe elementy obudowy akumulatora Audi e-tron. Niezależni inspektorzy przeprowadzili wtedy audyty w zakładach w Győr, Neckarsulm i w Brukseli. Od tego momentu dostawy materiałów aluminiowych odbywające się pomiędzy partnerami procesu odbywają się wg. ścisłych reguł wyznaczonych przez ASI. Pod koniec 2020 r. Audi otrzymało znak jakości ASI odnoszący się do łańcucha technologicznego aluminium w zakładach w Ingolstadt i w Neckarsulm, a na rok 2021 r. planowane są certyfikacje w kolejnych zakładach czterech pierścieni.

Źródło: Audi