Mitsubishi Motors – 50% udziału aut elektrycznych do 2030 roku

Firma MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) opracowała nowy plan środowiskowy na kolejne 30 lat. Aby dołożyć swoją cegiełkę do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku, firma dąży do redukcji emisji CO2 w swoich nowych samochodach i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o 40% oraz do zwiększenia do 50% udziału pojazdów elektrycznych w całkowitej sprzedaży w 2030 roku.

MMC, jako producent i sprzedawca samochodów, będzie realizować swoje zobowiązania, aby stale przyczyniać się do budowania dynamicznego i zrównoważonego społeczeństwa w przyszłości.

Biorąc pod uwagę tendencje społeczne od czasu przyjęcia porozumienia paryskiego, nowo opracowany plan środowiskowy przyjmuje perspektywę średnio- i długoterminową. Plan składa się z trzech części: polityki środowiskowej MMC, która została zweryfikowana i uwzględnia teraz perspektywę średnio- i długoterminową, wizji środowiskowej 2050, która określa wizję społeczeństwa i kierunek inicjatyw podejmowanych przez MMC do 2050 roku oraz celów środowiskowych, które precyzują konkretne zadania do roku 2030.

1. Polityka środowiskowa

Zrewidowana polityka środowiskowa MMC, która została pierwotnie uchwalona w 1999 roku, uwzględnia teraz perspektywę średnio- i długoterminową.

2. Wizja środowiskowa 2050

Określa wizję społeczeństwa w roku 2050 przy uwzględnieniu zmian klimatycznych, kwestii recyklingu zasobów i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz powiązanych z tym inicjatyw. Wizja nadaje najwyższy priorytet działaniom zmierzającym do walki ze zmianami klimatu, jak również przyczynia się do zapewnienia neutralności węglowej do roku 2050.

3. Cele środowiskowe 2030

Jeśli chodzi o działania na rzecz walki ze zmianami klimatu i pomoc w osiągnięciu neutralności węglowej do 2050 roku, firma MMC wyznaczyła konkretne cele na najbliższe 10 lat. Podejmowane wysiłki mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 przez nowe samochody o 40 procent w porównaniu z rokiem obrotowym 2010, zmniejszenia emisji CO2 z działalności MMC o 40 procent w porównaniu z rokiem obrotowym 2014 oraz zwiększenia do 50 procent udziału pojazdów elektrycznych w całkowitej sprzedaży do roku 2030.

Mitsubishi zaprasza na bezpłatną kontrolę pojazdu przed zimą

W oparciu o ten nowy plan środowiskowy firma MMC będzie nadal rozwijać przyjazne dla środowiska technologie i koncentrować się na pojazdach elektrycznych typu plug-in hybrid. Jednocześnie, poprzez dostarczanie nowatorskich produktów i technologii większej liczbie ludzi na całym świecie, MMC nieustannie dąży do budowania dynamicznego i zrównoważonego społeczeństwa.

Źródło: Mitsubishi