Grupa OPONEO.PL – wzrost przychodów w III kwartale 2020 roku

III kwartał 2020 roku Grupa OPONEO.PL zakończyła 15,8% wzrostem przychodów osiągając przychody ze sprzedaży na poziomie 183 938 tys. zł wobec 153 603 tys. zł w III kwartale 2019 roku. Wzrost ten został zrealizowany mimo spadków w branży motoryzacyjnej.

Przychody z zamówień krajowych wyniosły 137 698 tys. zł i wzrosły o 14,5% w stosunku do III kwartału 2019 roku. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 25,1% przychodów ogółem i wyniosły 46 240 tys. zł, co stanowi wzrost o 38,65% w stosunku do przychodów uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku.

Po trzech kwartałach narastająco skonsolidowane przychody wyniosły 643 895 tys. zł i wzrosły o 16,7% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wynik netto za III kwartał br. wyniósł – 3 933 tys. zł wobec – 6 558 tys. zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2019 roku. Od początku roku do końca września Grupa OPONEO.PL zanotowała 9 601 tys. zł zysku netto wobec 2 330 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2019 roku. Ponad czterokrotnie większy wynik od ubiegłorocznego jest m.in. efektem zwiększonych obrotów, korzystnych zmian w zakresie podatku odroczonego oraz wzrostu wyniku w spółce zależnej Dadelo. S.A.

OPONEO.PL: rekordowa sprzedaż – trzy miliony sprzedanych opon w 2019 roku w Polsce

W III kwartale 2020 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 597 tys. opon, czyli o 3,77% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W III kwartale 2020 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała o 18,74% więcej felg stalowych i aluminiowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Trzeba podkreślić, że wzrost ten został osiągnięty mimo trwającej od początku roku w Polsce i na świecie niesprzyjającej sytuacji rynkowej w segmencie opon, w którym odnotowano 17,8% spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych w kraju i 14,4% spadek w Europie – informuje Prezes Zarządu, Dariusz Topolewski.

Wzrost sprzedaży zarówno opon jak i felg jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2020 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 70 mld zł. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent rocznie.

Beneficjentem rosnącego trendu zakupów on-line jest także spółka Dadelo S.A. należąca do Grupy OPONEO.PL, która odnotowała w III kwartale znaczące wzrosty sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych.

Grupa OPONEO.PL zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju związaną z umacnianiem pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizacją sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych.

Źródło: Oponeo