Yanosik – gdzie we Wszystkich Świętych możesz spodziewać się mandatu

Tegoroczne obchody Wszystkich Świętych w związku z sytuacją epidemiczną będą znacząco różnić się od tych z lat ubiegłych. Nie oznacza to jednak, że Polacy pozostaną w domach – wielu z nich pomimo pandemii na pewno zdecyduje się na wyjazdy na cmentarze. Na co, poza dużymi skupiskami ludzkimi, powinni uważać? Gdzie można spotkać kontrole policji? Na których drogach najczęściej zdarzają się wypadki? Sprawdźcie!

O tym, że we Wszystkich Świętych natężenie ruchu zwiększa się znacząco, nie trzeba raczej nikogo przekonywać. Świadczą o tym nie tylko zakorkowane drogi, ale przede wszystkim wzmożone kontrole policji oraz statystyki dotyczące wypadków.

O kontrolach policji oraz niebezpiecznych sytuacjach na drogach kierowcy informują się wzajemnie za pośrednictwem naszej aplikacji. Dzięki temu wiemy, kiedy i gdzie można spodziewać się np. policyjnego patrolu czy objazdów spowodowanych wypadkiem – wyjaśnia Magda Zglińska z firmy Yanosik.

Na podstawie tak uzyskanych danych specjaliści z firmy Yanosik dokonali analizy sytuacji na drogach we Wszystkich Świętych w 2019 roku. Wynika z nich jednoznacznie, że liczba zarówno policyjnych kontroli, jak i wypadków, tego dnia wzrosła znacząco.

Porównaliśmy liczbę zgłoszeń z 1 listopada 2019 roku do liczby zgłoszeń z innych dni listopada i października 2019 roku. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak spore są różnice między dniem Wszystkich Świętych, a zwykłym dniem wolnym pod względem sytuacji na drogach – mówi Zglińska.

Wyniki tego porównania są naprawdę zaskakujące. Zgodnie z danymi pozyskanymi z aplikacji Yanosik, na drogach wojewódzkich i powiatowych liczba patroli policji wzrosła o ponad 230%.

Ma to w dużym stopniu związek z prowadzoną corocznie przez policję akcją „Znicz”. W ubiegłym roku trwała ona od 31 października do 3 listopada i wzięło w niej udział ponad 5 tys. policjantów drogówki – wyjaśnia Magda Zglińska z firmy Yanosik.

Hyundai KONA Electric – bezemisyjne radiowozy w służbie Policji

Potwierdzeniem tego, że w akcję „Znicz” zaangażowano tak wielu funkcjonariuszy policji, są również dane zebrane dla konkretnych województw.

W dniu Wszystkich Świętych w każdym z województw liczba policyjnych kontroli wzrosła o ponad 100% w porównaniu z danymi zebranymi w inne dni wolne od pracy – zauważa Zglińska.

Niestety, pomimo zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej o akcji „Znicz” oraz wzmożonym kontrolom policji, dzień Wszystkich Świętych to także znaczny wzrost liczby wypadków drogowych. Najmniejszy ich przyrost w 2019 roku odnotowano w województwie świętokrzyskim oraz opolskim, największy natomiast w podlaskim.

Dlatego też w tym roku, pomimo trwającej pandemii koronawirusa, akcja „Znicz” również się odbędzie. Od 30 października patrole policji kontrolować będą przede wszystkim prędkość oraz trzeźwość osób kierujących.

Policjanci mają świadomość, że pomimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, sporo osób zdecyduje się na wyjazdy na cmentarze. Nawet jeśli decyzją władz zostaną one 1 listopada zamknięte, to ludzie odwiedzą groby bliskich dzień po lub dzień przed Wszystkimi Świętymi. Zachęcamy jednak, aby w trosce o bezpieczeństwo, swoje oraz najbliższych, wyjazdy te rozłożyć w czasie i odwiedzić nekropolie nawet tydzień czy dwa później – komentuje Magda Zglińska z firmy Yanosik.

Dla osób, które jednak zdecydują się odwiedzić groby bliskich we Wszystkich Świętych lub w dzień poprzedzający to święto, przygotowaliśmy zestawienie dróg, na których istnieje największe prawdopodobieństwo natrafienia na patrol policji.

Źródło: Yanosik