Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Audi głosuje nad wykupem akcji

Bardziej efektywny podział pracy i większa synergia Grupy – wszystko w ramach reorganizacji kompetencji w Grupie Volkswagen. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Audi odbyło się głosowanie nad tak zwanym przymusowym wykupem akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Działanie takie spowoduje transfer wszystkich akcji Audi należących do akcjonariuszy mniejszościowych do spółki Volkswagen AG, która posiada już 99,64% kapitału akcyjnego AUDI AG.

Zarząd Audi pragnie podziękować akcjonariuszom za ich zaufanie i lojalność. Planowana struktura ma wzmocnić rolę Audi w Grupie Volkswagen, a w przyszłości zwiększyć konkurencyjność Grupy Volkswagen.

Grupa Volkswagen łączy teraz wszystkie swoje mocne strony. Pozycjonujemy się w sposób konkurencyjny i przenosimy synergie i korzyści skali Grupy na nowy poziom– Grupa Volkswagen konsoliduje wszystkie swoje siły. W całej Grupie Volkswagen stoimy na konkurencyjnej pozycji i przenosimy synergię oraz korzyści wynikające ze skali Grupy na nowy poziom – mówił Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG podczas tegorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Audi.

Grupa Volkswagen i spółka AUDI AG od wielu lat konsolidują współpracę. Przykładem jest tutaj chociażby wspólna produkcja części lub wspólnie rozwijane i wykorzystywane platformy i moduły pojazdów konwencjonalnych oraz napędzanych energią elektryczną. Niedawno stworzono podwaliny pod zorientowane na przyszłość, wspólnie opracowane oprogramowanie w ramach organizacji Car.Software oraz połączenie rozwoju autonomicznej jazdy w ramach joint venture pomiędzy dawną spółką zależną Audi Autonomous Intelligent Driving GmbH i spółką ARGO AI.Grupa Volkswagen zamierza jeszcze skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom związanym z transformacją dzięki optymalnej konfiguracji i efektywnym strukturom.

Audi SQ7 i Audi SQ8 z silnikiem V8 TFSI – najwyższa wydajność

W tym kontekście doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Audi głosowało za transferem pozostałych akcji Audi do spółki Volkswagen AG. Volkswagen AG posiada już 99,64% kapitału akcyjnego AUDI AG. Spółka Volkswagen AG, jako główny akcjonariusz AUDI AG, złożyła wniosek o transfer akcji 28 lutego 2020 r., a szczegóły tego transferu określiła 16 czerwca 2020 r. W ramach wynagrodzenia za przeniesienie udziałów spółka Volkswagen AG ustaliła rekompensatę pieniężną w wysokości 1551,53 euro za akcję Audi. W okresie trzech miesięcy przed ogłoszeniem wezwania do wykupu średnia cena akcji wynosiła 813,15 euro. Oznacza to, że ustalona rekompensata pieniężna jest o około 90% wyższa od tej średniej ceny. Adekwatność wysokości rekompensaty pieniężnej została zweryfikowana i potwierdzona przez niezależną, wybraną i powołaną przez sąd firmę audytorską Baker Tilly.

– Wartość przedsiębiorstwa na poziomie 66,7 miliardów euro pokazuje siłę nabywczą, a tym samym istotę marek Grupy Audi, portfela produktów i firmy jako całości – mówił Arno Antlitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych i prawnych podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – Są to bardzo dobre warunki do opanowania transformacji w perspektywie długoterminowej.

Ze względu na skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa Audi odnotowuje w pierwszym półroczu spadek dostaw, przychodów i ujemny wynik operacyjny. Płynność netto utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 19,9 miliarda euro (na koniec grudnia 2019 r: 21,8 miliarda euro). W ramach odpowiedzialnego zarządzania kryzysem związanym z pandemią, firma na wczesnym etapie położyła duży nacisk na optymalizację krótkoterminowych kosztów i inwestycji. Celem jest taktyczne i elastyczne prowadzenie firmy Audi przez obecny kryzys bez narażania jej przyszłej rentowności. Jednocześnie Audi zachowało stabilność ważnych, podstawowych procesów, np. w zakresie rozwoju technicznego i produkcji. – Pomimo kryzysu nie idziemy na żadne kompromisy, jeśli chodzi o istotę produktu Audi, a tym samym naszą konkurencyjność w przyszłości. Systematycznie koncentrujemy się na synergiach w ramach Grupy Volkswagen. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć nasze cele strategiczne – twierdzi Antlitz.

– Obecny kryzys to dla nas także szansa na zmiany do których aktywnie dążymy. Mamy teraz możliwość podążania nowymi ścieżkami i potwierdzenia naszej przewagi – mówi Markus Duesmann.

Planowany wykup akcji wzmacnia również rolę spółki Audi w Grupie Volkswagen i ma na celu nadanie nowego impulsu hasłu „Przewaga dzięki technice”. Markus Duesmann jako inżynier i dyrektor generalny spółki Audi wziął na siebie odpowiedzialność za działania Grupy związane z badaniami i rozwojem. Na tym stanowisku zarządza również rozwojem oprogramowania Grupy. Pod jego kierownictwem nowo utworzona organizacja Car.Software, której główną siedzibą będzie IN-Campus w Ingolstadt, ma zwiększyć udział oprogramowania opracowywanego w Grupie Volkswagen z obecnych 10% do 60% w 2025 roku.

Dzięki inkubatorowi projektów Artemis, Audi przyspiesza prace nad wysoce wydajnymi modelami elektrycznymi. Przyszłość klasy luksusowej i pozycjonowanie marki Audi w klasie premium ma zdefiniować rozbudowany ekosystem motoryzacyjny i model biznesowy obejmujący cały okres użytkowania pojazdu. Zespół Artemis będzie czerpać z wysokiej synergii w ramach Grupy i jak mówi Duesmann, „w pełni wykorzysta potencjał technologii Audi i całej Grupy Volkswagen”. Audi zaprezentuje pierwszy model koncepcyjny w 2021 r., a pierwszy produkowany seryjnie model elektryczny stworzony w ramach projektu Artemis ma uzupełnić portfolio firmy już w 2024 roku.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa, 131. doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUDI AG po raz pierwszy odbyło się online w celu zapewnienia bezpieczeństwa akcjonariuszom. Przed walnym zgromadzeniem akcjonariusze mieli możliwość przesyłania pytań online i korzystania z prawa głosu za pośrednictwem portalu dla akcjonariuszy.

Źródło: Audi