GDDKiA – ruch na drogach krajowych w czasie epidemii (czerwiec 2020)

Przeanalizowany został ruch na polskich drogach w czerwcu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w czerwcu 2019 roku. Porównano też średni dobowy ruch czerwca i maja 2020 roku. Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 32 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Jak wynika z analiz GDDKiA w czerwcu 2019 roku ruch na drogach krajowych był większy. W przypadku aut osobowych to różnica na poziomie 12%. W przypadku ciężarówek spadek w tym roku był nieznaczny tylko -3%.

Za to porównując czerwiec i maj z 2020 roku, średni dobowy ruch na drogach krajowych wzrósł w ostatnim miesiącu.

GDDKiA – nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Porównanie średniego dobowego ruchu w czerwcu 2020 r. i czerwcu 2019 r. (pojazdy/dobę)

Czerwiec 2020 Czerwiec 2019 Różnica procentowa
Ruch osobowy2030322993-12%
Ruch ciężarowy39154037-3%

Porównanie średniego dobowego ruchu w czerwcu  i maju 2020 r. (pojazdy/dobę)

Czerwiec 2020 Maj 2020 Różnica procentowa 
Ruch osobowy203431628519%
Ruch ciężarowy389037065%

Źródło: GDDKiA