GDDKiA – ruch na drogach krajowych w czasie epidemii (analiza)

Tym razem GDDKiA przeanazliowało ruch od 9 marca do 17 maja 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach 2017-2019. W wyniku ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii, ruch pojazdów ogółem oraz ciężkich jest znacznie mniejszy od typowego, jednak największe spadki ruchu obserwowane są dla pojazdów lekkich.

Założenia i źródło danych do analizy

Opracowanie GDDKiA zawiera informacje o natężeniu ruchu drogowego w okresie od 9 marca do 17 maja w latach 2017-2020 r. Jako źródło danych do analizy wybrano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich dostępność on-line. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w roku 2017 na sieci funkcjonowała mniejsza liczba stanowisk kontrolnych, tym samym dane z tego roku oznaczono gwiazdką („*”) jako nie w pełni porównywalne. Analizy przeprowadzono dla ruchu pojazdów ogółem oraz pojazdów ciężkich.

Łącznie do analiz wykorzystano dane z 32 stanowisk pomiarowych:

L.p.

Nr w bazie SCPR GDDKiA

Droga

Odcinek

Województwo

Uwagi

1

14622

A2

Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn

mazowieckie

2

2601

A4

Krzyżowa – Legnica

dolnośląskie

3

2626

A4

Kostomłoty – Wrocław Południe

dolnośląskie

4

12602

A4

Sidzina – Opatkowice

małopolskie

5

32603

A6

Radziszewo – Klucz

zachodniopomorskie

6

8604

18

Granica państwa – Krzyżowa

lubuskie

7

14631

50

Grójec – Góra Kalwaria

mazowieckie

Brak w 2017 r.

8

18621

77

Jarosław – Radymno

podkarpackie

9

12616

79

Zabierzów – Krzeszowice

małopolskie

10

24605

81

Mikołów – Żory

śląskie

11

22614

91

Tczew – Czarlin

pomorskie

12

4613

91

Przechowo – Stolno

kujawsko-pomorskie

13

14632

92

Sochaczew /Obwodnica/

mazowieckie

Brak w 2017 r.

14

30620

92

Golina – Konin

wielkopolskie

15

8633

92

Świebodzin /Obwodnica/

lubuskie

Brak w 2017 r.

16

30606

92

Tarnowo Podgórne – Poznań

wielkopolskie

17

30607

92

Swarzędz – Kostrzyn

wielkopolskie

18

10617

92

Krośniewice – Chodów

łódzkie

19

24609

94

Dąbrowa Górnicza – Olkusz

śląskie

20

32610

S3

Szczecin Klucz – Gorzów Wielkopolski Północ

zachodniopomorskie

21

8628

S3

Sulechów – Niedoradz

lubuskie

22

22611

S6

Gdynia Port – Gdańsk Południe

pomorskie

23

28619

S7

Grunwald – Nidzica

warmińsko-mazurskie

24

14612

S7

Kazuń – Łomianki

mazowieckie

25

14623

S7

Grójec – Białobrzegi

mazowieckie

Ruch pojazdów ogółem w poszczególnych tygodniach i nie tylko

Poniżej prezentowane są dane o ruchu pojazdów ogółem w analizowanym okresie. Dla większej czytelności zastosowano wykresy liniowe zamiast słupkowych. Na wykresach przedstawiona jest dzienna suma ruchu z wybranych stanowisk.

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Dodatkowo na poniższym wykresie zestawiono dane ze wszystkich lat uwzględnionych w analizie dla porównywalnych dni tygodnia:

GDDKiA 

 

Średni ruch pojazdów ogółem w analizowanym okresie kształtował się następująco (obliczony jako średnia ze wszystkich średnich dziennych z okresu analizy):

202016531 poj./dobę
201925307 poj./dobę
201823886 poj./dobę
2017*24031 poj./dobę

*Mniejsza liczba stanowisk pomiarowych, dane nie w pełni porównywalne

Ruch pojazdów ogółem w analizowanym okresie 2020 roku jest wyraźnie mniejszy od ruchu obserwowanego w poprzednich latach. Największy spadek natężenia ruchu nastąpił w okolicach Wielkanocy (ok. 80% w stosunku do danych z roku 2019). Od tego okresu rejestrowany jest stały wzrost ruchu, a podyktowane jest to znoszeniem ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Przy czym nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych ruch ogółem jest o ok. 100-180 tys. poj./dobę mniejszy od ruchu w latach ubiegłych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozkłady obrazujące tygodniowe wahania ruchu w ostatnich 3 tygodniach wracają do typowych kształtów krzywych, tj. z wyraźnie zaznaczonym szczytem w poniedziałek i piątek.

GDDKiA – nie śmieć, bo drogi to nie wysypisko

Ruch pojazdów ciężkich w poszczególnych tygodniach i nie tylko

Analogiczne wykresy, jak dla ruchu pojazdów ogółem, przygotowane zostały dla ruchu pojazdów ciężkich.

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

Na poniższym wykresie zestawiono dane ze wszystkich lat uwzględnionych w analizie dla porównywalnych dni tygodnia.

GDDKiA 

W poniższej tabeli zestawiono, podobnie jak dla ruchu pojazdów ogółem, średni ruch pojazdów ciężkich w analizowanym okresie:

20203898 poj./dobę
20194189 poj./dobę
20183932 poj./dobę
2017*3792 poj./dobę

*Mniejsza liczba stanowisk pomiarowych, dane nie w pełni porównywalne

Spadek wielkości natężenia ruchu ciężkiego w analizowanym okresie jest mniejszy niż w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu przypada na pojazdy osobowe. Ruch ciężki jest bardzo wrażliwy na układ dni wolnych od pracy, co jest doskonale widoczne na powyższych wykresach (wpływ Świąt Wielkanocnych i „majówki”). Niemniej jednak rozkład tygodniowy tego ruchu jest praktycznie taki sam w poszczególnych latach. W roku 2020 obserwowano pewne nietypowe zmiany w pierwszej połowie marca. Obecnie ruch ciężki jest na poziomie podobnym do tego, jaki był rejestrowany w roku 2018, niemniej jednak w stosunku do roku 2019 nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych porusza się mniej o ok. 20 tys. poj. ciężkich na dobę.

Średni ruch dobowy na poszczególnych stanowiskach pomiarowych

Na poniższych wykresach zaprezentowano średnią wielkość ruchu dobowego w analizowanym okresie (obliczona jako średnia ze wszystkich dni) dla ruchu pojazdów ogółem oraz ruchu pojazdów ciężkich.

GDDKiA 

GDDKiA 

W przypadku ruchu pojazdów ogółem na wszystkich stanowiskach pomiarowych obserwowany jest znaczny spadek średniej wielkości ruchu dobowego. Dla ruchu ciężkiego te zmiany nie są tak duże. Na kilku wybranych stanowiskach w okresie analizy ruch, ciężki był nawet nieznacznie większy niż w roku ubiegłym. Przy czym wzrosty te wynikają przede wszystkim ze zmian w układzie sieci drogowej (np. wydłużanie ciągu trasy S7) oraz rozkładu dni wolnych od pracy.

Stały trend – ciężarowych jeździ więcej

Przeprowadzona analiza pokazuje, że ruch pojazdów ogółem oraz ciężkich nadal jest znacznie mniejszy od typowego, przy czym większe spadki ruchu obserwowane są dla pojazdów lekkich. Rozkłady tygodniowe ruchu ciężkiego są bardziej stabilne i ruch ten jest mniej wrażliwy na wprowadzane ograniczenia i ich znoszenie – zmiany zachodzą w dłuższym okresie. Niezależnie od obserwowanych spadków natężenia ruchu na monitorowanej sieci stanowisk, należy mieć na uwadze, że w normalnych warunkach odnotowany byłby pewien wzrost ruchu pojazdów ogółem oraz ciężkich. Tym samym rejestrowane spadki ruchu należałoby zwiększyć o dodatkowe kilka procent.

Wynik uzależniony od wielu czynników

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 16.IV.2017, 1.IV.2018, 21.IV.2019, 12.IV.2020), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu, a także ewentualne błędy w funkcjonowaniu stanowisk pomiarowych.

Źródło: GDDKiA