Mazda zamyka rok fiskalny stabilną sprzedażą w Europie

Mazda Motor Corporation opublikowała dziś globalne wyniki finansowe i sprzedażowe dla roku fiskalnego zakończonego 31 marca 2020 r. osiągając w okresie 12 miesięcy łącznie sprzedaż 1 419 000 sztuk samochodów na rynkach całego świata.

W większości regionów świata pandemia wywołania przez COVID-19 miała znaczący wpływ na wynik sprzedaży. Zarówno w Japonii, jak i Ameryce Północnej, sprzedaż spadła o 6% licząc rok do roku, z wynikiem odpowiednio 202 tys. i 397 tys. sztuk samochodów. W Chinach wyniki sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem są niższe o 14%, co oznacza 212 tys. sprzedanych egzemplarzy.

Po doskonałym początku roku i pomimo negatywnych skutków wybuchu epidemii koronawirusa w czwartym kwartale, sprzedaż w regionie europejskim* była niemal na poziomie z poprzedniego roku obrotowego. Mazda utrzymała swój udział w europejskim rynku motoryzacyjnym na poziomie 1,4% z wynikiem 264 tys. sprzedanych samochodów na przestrzeni 12 miesięcy.

Akira Marumoto, Prezes Mazda Motor Corporation podsumował wyniki następująco: „Mazda nadal odnosi sukcesy w Europie, zwłaszcza w przypadku wyników dwóch modeli nowej generacji, Mazdy 3 i Mazdy CX-30. Pomimo panującej pandemii, wyniki Mazdy w Europie wnoszą znaczący wkład w naszą globalną działalność w minionym roku finansowym. W dalszym ciągu pozostajemy w pełni zaangażowani w rozwój naszej pozycji i sieci dealerskiej w Europie i z optymizmem oczekujemy nadchodzącej premiery pierwszej w pełni elektrycznej Mazdy MX-30 w drugiej połowie tego roku.”

Elektryczna Mazda MX-30 kontynuuje 30-letnią tradycję stosowania przez japońską markę tworzyw sztucznych z recyklingu

Odzwierciedlając zwiększone inwestycje w rozwój nowych technologii oraz uwzględniając nakłady na wsparcie poprawy zysku jednostkowego, zróżnicowania oferty produktowej i kontroli kosztów, wyniki sprzedaży Mazdy w roku obrotowym przyniosły przychód w wysokości 3 430,3 mld jenów (28,3 mld euro**), dając tym samym zysk operacyjny 43,6 mld jenów (360 mln euro**) i dochód netto 12,1 mld jenów (100 mln euro**). Akcjonariusze Mazdy otrzymają doroczną dywidendę w wysokości 35 jenów za każdą posiadaną akcję.

Wpływ pandemii COVID-19 na popyt ze strony klientów, funkcjonowanie łańcucha dostaw i produkcję pojazdów nie może być aktualnie prognozowany z wypracowanym wcześniej stopniem pewności. Z uwagi na tak niepewną sytuację, Mazda zdecydowała o niepublikowaniu prognoz zysku i estymacji dywidendy za rok fiskalny kończący się w marcu 2021 r. Poprzez dalsze uważne monitorowanie środowiska biznesowego, Mazda będzie na bieżąco oceniać wpływ obecnej sytuacji na swoją działalność i zakomunikuje prognozę finansową w późniejszym terminie.

—–

* Wraz z Rosją
** Źródło:  Skonsolidowane wyniki finansowe Mazda Motor Corporation za rok finansowy zakończony 31 marca 2020 r. Kwoty podane w euro obliczone wg kursu walutowego €1 = ¥121 dla pełnego roku fiskalnego.

Źródło: Mazda