Mitsubishi Motors – nowa polityka zaangażowania społecznego

Aby zwiększyć wpływ na rozwiązanie zróżnicowanych problemów społecznych, firma MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) zrewidowała w kwietniu 2020 r. politykę działań w zakresie zaangażowania społecznego – STEP Social Contribution Activities*1, a dla podniesienia świadomości na temat tych działań zaproponowano nowe logo z hasłem „STEP to the future” (KROK w przyszłość).

Firma Mitsubishi Motors Corporation, opierając się na swojej wizji i misji, promuje działania STEP Social Contribution Activities*1 w czterech głównych obszarach: 1. Wsparcie dla kolejnego pokolenia, 2. Bezpieczeństwo ruchu, 3. Ochrona środowiska oraz 4. Udział w działaniach lokalnych społeczności. Firma podejmowała także ostatnio globalne działania, m.in. darowizny na rzecz programu Children’s Forest, który edukuje dzieci na całym świecie poprzez akcję sadzenia drzew i inne działania na rzecz środowiska, a także pomagała w budowie nowej szkoły podstawowej na Filipinach, wykorzystując fundusze programu Mitsubishi Motors STEP*2.

Koncern MMC zrewidował politykę, aby rozszerzyć zakres wsparcia społecznego, jednocześnie wzmacniając powiązania z głównymi rynkami i podejmując już rozpoczęte programy. Tym samym pragnie przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów społecznych, w tym klęsk żywiołowych i nierówności społecznych, które w ostatnich latach bardzo się pogłębiły. STEP jest anagramem określeń: Society, Traffic Safety, Environment, People (Społeczeństwo, Bezpieczeństwo ruchu, Środowisko, Ludzie).

Nowa polityka działań STEP została zmieniona, aby zaspokoić bardziej zróżnicowane potrzeby większej populacji, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Jak wskazano poniżej, zmieniono zakres „Wsparcia dla kolejnego pokolenia” w sekcji „People” i zakres „Udziału w społecznościach lokalnych” w sekcji „Society”.

Społeczeństwo
Przyczynianie się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez działania dostosowane
do lokalnych potrzeb.

Bezpieczeństwo ruchu
Przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych społeczności i ograniczania wypadków drogowych.

Środowisko
Przyczynianie się do ochrony bogactwa natury na całej Ziemi.

Ludzie
Budowanie społecznego zadowolenia poprzez wsparcie i troskę o ludzi.
Grupa MMC będzie współdziałać w ramach polityki STEP, promując budowanie społeczeństwa wskazującego drogi ku lepszej przyszłości.

Więcej informacji na temat działań MMC w zakresie polityki odpowiedzialności społecznej https://www.mitsubishi-motors.com/en/csr/contribution/?intcid2=megadrop_csr_contribution 

*1 Wspólny termin określający działania na rzecz zaangażowania społecznego oparty na wizji i misji MMC.
*2 Utworzony przez Mitsubishi Motors w kwietniu 2009 roku system funduszy STEP gromadzi dobrowolne wpłaty pracowników grupy, przeznaczane na systematyczne działania wsparcia społecznego. Fundusze są wykorzystywane do wspierania działań w krajach rozwijających się i na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, jak trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii. Wszystkie darowizny przekazane przez fundusze Mitsubishi Motors na STEP firma dzieli na równe kwoty subwencji wykorzystywanych w ramach programu Matching Gift.

Źródło: Mitsubishi