GDDKiA – Utrudnienia na przejściach granicznych. Łatwiej do Czech

Od 14 kwietnia obowiązują nowe warunki wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej na czas stanu wyjątkowego. W związku z kontrolami czeskiej policji na przejściach granicznych pojawiają się utrudnienia, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy może się wydłużyć. 

Ogólny zakaz podróży z Czech wygasł 

Cudzoziemcy przebywający w Czechach, podobnie jak obywatele Czech, mogą podróżować za granicę, z możliwością powrotu. Cel podróży musi być zgodny z wyjątkami od zakazu swobodnego przemieszczania się określonymi przez czeskie Ministerstwo Zdrowia.

Wyjazdy ograniczone są do niezbędnych i uzasadnionych przypadków (np. wypełnianie obowiązków służbowych, pracy za granicą itp.). Muszą być indywidualnie udowodnione policji na przejściach granicznych.

W związku z kontrolami czeskiej policji na przejściach granicznych odnotowaliśmy utrudnienia na przejściach granicznych w Chałupkach (DK78), Gorzyczkach (A1) i Cieszynie-Boguszowicach (S52) oraz sporadycznie w Trzebini (DK41).

Więcej o zmianach w warunkach wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej/

Jednorazowy tranzyt przez terytorium Republiki Czeskiej jest nadal możliwy 

Podtrzymana została możliwość tranzytu obywateli UE lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w innym państwie członkowskim UE w drodze powrotnej do kraju ojczystego. Taki przejazd poparty musi być odpowiednią notą dyplomatyczną z ambasady kraju pochodzenia.

W takim przypadku konieczne jest opuszczenie Czech w ciągu 24 godzin, aby uniknąć obowiązkowej kwarantanny.

Źródło: GDDKiA