19 111 to młodszy drogowy brat numeru alarmowego 112

Wybranie tego numeru, z jakiegokolwiek telefonu stacjonarnego lub komórkowego, połączy nas z operatorem centrum powiadamiania ratunkowego. Jednolity, ogólnoeuropejski numer alarmowy wprowadzono w 1991 roku. Natomiast od 2012 roku funkcjonuje numer informacji drogowej GDDKiA 19 111.

Na numer 112 dzwonimy wyłącznie w sytuacjach nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych. Z kolei na numer 19 111 możecie zgłaszać zagrażające bezpieczeństwu sytuacje, które zauważycie podczas jazdy, ale również możecie uzyskać informację o warunkach ruchu na drogach krajowych. Numer 19 111 jest czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Sygnały od kierowców korzystających z dróg krajowych zgłaszane na 19 111 to dla nas dodatkowe, często najszybsze źródło informacji o sytuacji na drodze. Taka współpraca i wymiana informacji z naszymi służbami może być pomocna dla innych kierowców. Im szybciej dowiemy się, że coś się dzieje na drodze, tym szybciej nasze służby będą mogły zareagować.

Funkcjonujące w strukturach GDDKiA Punkty Informacji Drogowej (PID), których pracownicy odbierają połączenia na numer 19 111, zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”.

Przypomnijmy, że informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA dostępne są również na stronie www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”.

Lista utrudnień

Mapa warunków drogowych

Mapa kamer monitorujących

Mapa ograniczeń na przejściach granicznych

Źródło: GDDKiA