Luca de Meo mianowany dyrektorem generalnym Renault

Rada Administrująca, która zebrała się pod przewodnictwem Jeana-Dominique’a Senarda, podjęła decyzję o mianowaniu Luki de Meo na stanowisko dyrektora generalnego Renault S.A. i prezesa Renault s.a.s. z dniem 1 lipca 2020 roku. Wybór ten wieńczy proces selekcji przeprowadzony przez Komisję ds. Zarządzania i Wynagrodzeń.

Rada Dyrektorów uznała, że Luca de Meo dzięki swojej karierze zawodowej, doświadczeniu
i sukcesom odniesionym na poprzednich stanowiskach łączy wszystkie cechy niezbędne do wszechstronnego rozwoju i transformacji Grupy Renault.

Clotilde Delbos, p.o. dyrektora generalnego Renault S.A., będzie pełnić obowiązki związane
z tą funkcją do objęcia stanowiska przez Lukę de Meo. Rada Administrująca przychyliła się również do mianowania Clotilde Delbos na stanowisko zastępczyni dyrektora generalnego Renault S.A. z dniem 1 lipca 2020 roku.

Rada wyraziła pełne poparcie dla nowego kierownictwa Grupy i życzy nowym liderom sukcesów na nowych stanowiskach.

Jean-Dominique Senard, przewodniczący Rady Administrującej, powiedział: Cieszę się
z mianowania nowego kierownictwa, którego wybór stanowi zdecydowany krok w rozwoju Grupy i Aliansu. Luca de Meo jest doskonałym strategiem i wizjonerem w dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Jego wiedza i pasja do samochodów sprawiają, że jest ważnym atutem Grupy. Chciałbym również podziękować Clotilde Delbos, która świetnie wywiązuje się z obowiązków związanych z tymczasowym zarządzaniem Grupą. Każdy dzień świadczy o jej zaangażowaniu i determinacji. We dwójkę, dzięki wsparciu odświeżonego i wzmocnionego komitetu wykonawczego, będą tworzyli doskonały, utalentowany zespół na miarę ambicji Renault.

Źródło: Renault