Mitsubishi Motors – superwydajne systemy fotowoltaiczne na dachach fabryki zasilą zakłady w Okazaki

MMC ogłasza decyzję o wprowadzeniu usług energetycznych świadczonych przez Mitsubishi Corporation (MC) i Mitsubishi Corporation Power Ltd. (MCP) w zakładach Okazaki w mieście Okazaki, Prefektura Aichi, jednym z głównych zakładów produkcji pojazdów elektrycznych MMC.

Usługi energetyczne mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Firmy MC i MCP zainstalują przemysłowy system fotowoltaiczny (PV)*1 na dachach oraz akumulatorowy system magazynowania energii (BESS)*2 zbudowany z częściowo zużytych akumulatorów*3 z pojazdów elektrycznych. Po zakończeniu budowy, zainstalowana moc będzie jedną z największych wśród dachowych instalacji fotowoltaicznych nieobjętych systemem FIT*4 w Japonii.

Opis systemu

Budowę dachowego systemu fotowoltaicznego rozpoczęto się w październiku 2019 roku, a uruchomienie działalności komercyjnej planowane jest na maj 2020 roku. Firmy MC i MCP zainstalują początkowo moc 3 MW (roczna produkcja energii 3GWh) i planują stopniowe zwiększanie tej mocy. Zakłady Okazaki wykorzystają następnie energię wytwarzaną przez system fotowoltaiczny, przyczyniając się w ten sposób do ekologicznie zrównoważonej produkcji pojazdów elektrycznych MMC. Usługa energetyczna umożliwi zatem MMC korzystanie z bezemisyjnie produkowanej energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego umieszczonego na dachach, bez ponoszenia kosztów inwestycji lub posiadania sprzętu, a jedynie poprzez ponoszenie opłat za prąd.

MC i MCP zainstalują akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) i przeprowadzą jego testy funkcjonalne w trakcie roku finansowego 2020. System ten będzie złożony z akumulatorów używanych wcześniej w samochodach Mitsubishi Outlander PHEV, osiągając maksymalną pojemność 1 MWh.

System fotowoltaiczny i BESS zmniejszą emisję węgla o 1600 ton rocznie i pozwalają uniknąć szczytowego zapotrzebowania na energię pobieraną z sieci w zakładach Okazaki. MC i MCP planują również wykorzystanie w przyszłości BESS jako wirtualnej elektrowni*5, chcąc przyczynić się do stabilizacji systemu energetycznego na szczeblu lokalnym. W przypadku braku zasilania z powodu awarii lub katastrof, MMC może wykorzystać BESS do dostarczenia energii do ośrodka ćwiczeń w zakładach Okazaki, który jest wyznaczony jako punkt ewakuacyjny dla mieszkańców miasta Okazaki. Dzięki takim rozwiązaniom usługa energetyczna nie tylko zmniejsza ślad węglowy zakładów MMC Okazaki, ale także poprawia ich zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe w mieście Okazaki.

Ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe stały się częstsze, wprowadzenie środków przeciwdziałania zmianie klimatu w skali globalnej uznawane jest za konieczne a ograniczenie emisji dwutlenku węgla w działalności gospodarczej poprzez przejście na energię odnawialną jest pilnym problemem do rozwiązania dla wielu firm. MMC, MC i MCP starają się zatem zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

W 2009 r. MMC wprowadziło na rynek pierwszy na świecie produkowany seryjnie, całkowicie elektryczny samochód i-MiEV, otwierając w ten sposób drzwi na rynek pojazdów elektrycznych. Następnie firma Mitsubishi Motors zaprezentowała “DENDO Drive Station”, salon samochodowy nowej generacji, w którym klienci mogą przekonać się jak wykorzystać pojazd elektryczny jako źródło zasilania. Poprzez te działania MMC promuje tworzenie przyjaznego dla środowiska i odpornego na katastrofy „Społeczeństwa DENDO Drive”, w którym energia jest efektywnie wykorzystywana. Wprowadzenie usług energetycznych do zakładów Okazaki jest krokiem naprzód zarówno w przejściu na energię odnawialną, jak i w realizacji „Społeczeństwa DENDO Drive”.

MC i MCP zamierzają propagować działania proekologiczne w każdym aspekcie – rynkowym, środowiskowym i społecznym poprzez połączenie energii odnawialnej i techniki cyfrowej, aby przyczynić się do stabilności zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zapewnić dodatkowe korzyści dla klientów, takie jak funkcje regulujące możliwości po stronie zasilania i zapotrzebowanie po stronie odbiorcy.

Struktura systemu

*1 BESS: System akumulatorowego magazynowania energii

*2 Panele fotowoltaiczne dostarcza firma Jinko Solar Japan K.K.

*3 Używane trakcyjne akumulatory litowo-jonowe z samochodów Mitsubishi Outlander PHEV zostały wyprodukowane przez Lithium Energy Japan Corporation (siedziba główna: miasto Ritto, prefektura Shiga, dyrektor generalny: Toshiyuki Aoyama). Lithium Energy Japan Corporation jest spółką joint venture MMC, MC i GS Yuasa Corporation.

*4 Non-FIT, to działalność związana z wytwarzaniem energii odnawialnej, która nie opiera się na subsydiowanym programie taryf gwarantowanych (FIT). W systemie FIT rząd japoński gwarantuje zakup energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych przez lokalne zakłady użyteczności publicznej po cenie subsydiowanej. Koszt zakupu mediów przez lokalne zakłady użyteczności publicznej ponoszą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Japonii, ponieważ koszty te są finansowane z opłat dodawanych do rachunków za energię elektryczną.

*5 Wirtualna elektrownia (VPP), to zaawansowane podejście do wykorzystania rozproszonych zasobów energetycznych, takich jak zakłady produkcyjne, wewnętrzne (firmowe) systemy wytwarzania energii, BESS, urządzenia oświetleniowe i klimatyzacyjne, celem bilansowania zasilania i popytu. VPP zdalnie łączy i kontroluje takie zasoby dzięki zaawansowanej technologii zarządzania energią z wykorzystaniem Internetu rzeczy, funkcjonując tak, jakby była pojedynczą, niezależną elektrownią.

Źródło: Mitsubishi