GDDKiA – 340 km nowych dróg do końca 2020 roku

Obecnie GDDKiA realizuje 93 zadania o łącznej długości 1115 km i wartości 37,3 mld zł. Do końca 2020 roku zaplanowano oddanie do użytku ok. 30 zadań o łącznej długości ok. 340 km. Ogłoszono już 11 przetargów na realizację, a do końca przyszłego roku zaplanowano jeszcze 43 zadania. Kolejnych 15 przetargów przygotowywanych jest do ogłoszenia. Oprócz budowy nowych odcinków dróg będą również w latach 2020-2026 ogłoszone ok. 220 zadań w ramach działań na istniejącej sieci dróg. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.

Przez ostatnie kilka miesięcy został wykonany pewien wspólny plan GDDKiA i wykonawców. Skutecznie udało się zrealizować jego założenia. Skuteczność to nie tylko liczby i kilometry ale również decyzyjność. Zarówno jeśli chodzi o zamawiającego jak i rzetelność oraz odpowiedzialność ze strony wykonawców.

– Oczekujemy rzetelnej pracy, dobrego weryfikowania składanych ofert i personelu który ma doświadczenie a nie uczy się dopiero na budowie – podkreślał na spotkaniu Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Nie chcemy odstępować od umów.

GDDKiA – nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Podejmowanie takich trudnych decyzji to odpowiedzialność inwestora. Rolą GDDKiA jest realizowanie kontraktów, ich monitorowanie i reagowanie. Dotyczy to przypadków gdy wykonawca nie daje rękojmi prawidłowej realizacji inwestycji, żąda wynagrodzenia wykraczającego poza zapisy umowne lub dozwolone obowiązującymi przepisami zmiany tego wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy jest dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznością, ale w pewnych sytuacjach jest konieczne, aby można było zrobić kolejny krok by zrealizować inwestycję.

GDDKiA – do końca 2020 roku od Tuszyna do Częstochowy po nowej jezdni autostrady A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Jeszcze w 2020 r. planujemy rozpisanie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Źródło: GDDKiA