Czeska Praga wypowiada wojnę źle parkującym

Miejska Policja w czeskie Pradze na prośbę burmistrza stołecznego miasta Praga rozpoczęła akcję wywożenia pojazdów parkujących na tzw. niebieskich strefach bez stosownych uprawnień i opłat. W okresie od 15 października 2019 do 15 stycznia 2020 do realizacji tego projektu oddelegowano 9 z 16 posiadanych lawet.

Niebieskie strefy przeznaczone są dla stałych mieszkańców oraz osób z odpowiednimi uprawnieniami. Z praktyki wynika, iż często te miejsca zajmowane są przez nieuprawnione pojazdy. Dotychczas dzielnice Pragi monitorowały Toyoty Yaris firmy  ELTODO z systemem kamer na dachu, które pozwalały na rejestrowanie i wyłapywanie numerów rejestracyjnych źle parkujących pojazdów (strefy dla rezydentów czy brak stosownej opłaty). Dzięki temu można było zrezygnować z typowych patroli strażników miejskich. Jednak w praktyce ten system tylko częściowo zdał egzamin i zdecydowano o powrocie patroli oraz lawet odholowujących źle parkujące pojazdy.

Już w pierwszym dniu obowiązywania nowych zasad odholowano 47 pojazdów, a w następnym tylko 9. Dla porównania w całym 2011 roku z praskich ulic odholowano prawie 22 000 pojazdów, a przed rokiem już tylko 3 000, co odpowiada 8 dziennie.

Opłata za odholowanie pojazdu to 1900 CZK, za 1 dzień na specjalnym parkingu zapłacimy dodatkowo 250 CZK. Jednak, gdy przez dłuższy okres nie odbierzemy naszego pojazdu, to już dzienna opłata wzrośnie do 400 CZK.

Władze Pragi zapowiadają rozszerzenie stref płatnego parkowania o kolejne dzielnice. Obecnie za 1 godz. parkowania (uzależnione od strefy) zapłacimy od 20 do 80 CZK.