GDDKiA – wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich

W listopadzie ubiegłego roku opublikowaliśmy syntezę wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 (GPR) dla dróg krajowych. Dziś prezentujemy wyniki pomiarów na drogach wojewódzkich, przeprowadzonych przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GDDKiA. Drogi wojewódzkie (ich oznakowanie składa się z trzech cyfr, np. droga wojewódzka nr 747) stanowią podstawowe uzupełnienie sieci dróg krajowych i … Czytaj dalej GDDKiA – wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich