GDDKiA – ostatnie odbiory przed oddaniem odcinka S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów wraz z tunelem długości 2335 m

Przed oddaniem do ruchu ponad 4,5 kilometrowego odcinka S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów wraz z tunelem długości 2335 m, muszą się zakończyć pozytywnym wynikiem testy i procedury odbiorowe. Takie są wymogi ustawy o drogach publicznych, Prawa budowlanego oraz tzw. dyrektywy tunelowej UE. Obiekt musi przejść wszystkie niezbędne kontrole, by zapewnić pełne bezpieczeństwo kierowców.

Za sprawą wprowadzonych modyfikacji w sterowaniu wentylacją, Strażacy jeszcze w tym tygodniu przystąpią do kontroli w tunelu w ciągu S2. Oczekujemy na opinię Sanepidu, który również uczestniczy w procedurze odbiorowej.

Decyzja WINB o pozwoleniu na użytkowanie

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie. To złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

GDDKiA – coraz szybciej na autostradzie A1

Zgoda Wojewody Mazowieckiego

Ostatnim etapem procesu odbiorowego jest kontrola Wojewody Mazowieckiego. Po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da nam zielone światło na dopuszczenie do ruchu S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem. Zakładamy, że stanie się to jesienią tego roku.

GDDKiA – gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Lubelska jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 2 mld zł.

Źródło: GDDKiA