GDDKiA – rozwój sieci drogowej w liczbach

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 4 153 km, na co składa się 1693,8 km autostrad i 2459,2 km dróg ekspresowych.

Stan obecny

W przygotowaniu jest 230 zadań o łącznej długości 3422,7 km. W trakcie postępowań przetargowych jest 21 zadań o łącznej długości 253 km, a w realizacji jest 98 zadań o łącznej długości 1227,8 km.GDDKiA 

W pierwszej kolejności domykamy ciągi komunikacyjne, aby sieć była spójna, a połączenie między konkretnymi miastami i regionami kompletne. Budujemy ostatnie odcinki A1 w województwach śląskim i łódzkim, aby najważniejsze drogowe połączenie w Polsce na osi północ-południe było zakończone.

Na ukończeniu jest budowa odcinków A2 między Warszawą a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Na wschód, a żeby być precyzyjnym południowy wschód od Warszawy, domykamy ekspresowe połączenie między stolicą Polski a Lublinem w ciągu S17. Prowadzone są również prace budowlane na S3, dzięki czemu porty w Szczecinie będą połączone z południową granicą z Czechami.

Intensywne prace w terenie trwają na ponad 70-kilometrowym odcinku S7 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Ukończenie prac na tych odcinkach pozwoli uzyskać ekspresowe połączenie z Gdańska aż do Płońska.

Na południe od Warszawy również prowadzone są prace, aby ekspresowe połączenie z Krakowem było kompletne. O budowie odcinków pod Warszawą i na terenie woj. małopolskiego informowaliśmy tutaj:

Pisząc o połączeniach ekspresowych, nie sposób nie wspomnieć o S19 i intensywnych działach przy realizacji tej drogi w województwach podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim. GDDKiA 

Obecnie GDDKiA nie tylko pracuje nad domknięciem najważniejszych połączeń autostradowych i ekspresowych, ale przygotowuje nowe inwestycje. To całkowicie nowe połączenia w ciągu S5, S10 i S11;

Drogi szybkiego ruchu rosną w siłę

Powyższe to potwierdzenie, że intensywnie rozwijana jest infrastruktura drogowa i jeszcze wiele pracy przed nami. Realizowane są założone plany, podobnie jak to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy. W listopadzie 2019 roku, rekordowego zresztą pod względem oddania nowych dróg do ruchu, bo było ich aż 460 km, przekroczono liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Mimo niesprzyjających okoliczności i nierzetelnych wykonawców, wybrano nowych i oddano jeszcze w grudniu obwodnicę Częstochowy w ciągu A1. W sumie do ruchu GDDKiA oddała w ubiegłym roku 60 kilometrów tej autostrady. Ale na te 460 km dróg złożyły się również m.in. fragmenty dróg ekspresowych S6, S7, S8 S17 i wiele innych.

Budowa dróg to długi i skomplikowany proces. Nie da się przygotować i wybudować drogi w kilka miesięcy. Każdy etap powstawania drogi jest niezwykle istotny, dlatego ten rok będzie obfitował w kolejne ważne działania w zakresie budowy polskich dróg. Obecny sezon budowlany miał niewątpliwie wyjątkowe otwarcie, jednak sytuacja z koronawirusem nas nie zatrzymała.

GDDKiA pracuje dalej zgodnie z harmonogramami. Efekty można było zobaczyć chociażby w kwietniu 2020 roku, kiedy w ciągu niespełna 30 dni podpisano 6 umów na realizację odcinków o łącznej długości 94 km i wartości ponad 2,85 mld złotych.

Od początku 2020 roku do ruchu oddano obwodnicę Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 w woj. podkarpackim oraz obwodnicę Szczuczyna w ramach S61. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj.

Do końca roku planowane jest udostępnienie kierowcom jeszcze ponad 100 km nowych tras, w tym osiągnąć rzecz niezwykle trudną, czyli połączyć autostradą A1 na zasadach tymczasowej organizacji ruchu Tuszyn z Częstochową.

GDDKiA – kierowcy mogą już korzystać z węzła Częstochowa Blachownia w ciągu A1

2020 rok to również start nowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030. I tutaj również przed GDDKiA dużo pracy, której efekty bezpośrednio odczują nie tylko kierowcy, ale również mieszkańcy wielu miejscowości.

W ciągu pierwszych kilku dni czerwca 2020 roku ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie czterech z dziewięciu obwodnic wskazanych w Programie 100 obwodnic w woj. mazowieckim.

Zobacz, co GDDKiA buduje w poszczególnych województwach:

Dodatkowe 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Największy inwestor i beneficjent – to zobowiązanie i odpowiedzialność

Skutecznie realizowane i rozliczane są projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Na 92 projekty jest już 61 umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W rozpatrywaniu są wnioski na kolejne siedem projektów, a do końca roku złożonych zostanie sześć nowych wniosków.

Źródło: GDDKiA